ARIANE™ S – Dow AgroSciences

ARIANE™ S

ARIANE™ S yra selektyvus herbicidas, naudojamas sudygusioms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, miežiuose, rugiuose, kvietrugiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, avižose, rugiuose ir kvietrugiuose. Produkto sudėtyje yra trys veikliosios medžiagos: fluroksipiras, klopiralidas ir MCPA. Šis veikliųjų medžiagų derinys labai veiksmingai naikina platų spektrą dviskilčių piktžolių tame tarpe yra efektyvus ir prieš šakniaatžalines piktžoles tokias kaip: dirvinė usnis (Circium arvense) ir dirvinė pienė (Sonchus arvensis).

Produktas labai efektyvus prieš kibiuosius lipikus (Gallium aparine), bekvapius šunramunius (Tripleurospermum inodorum), baltąsias balandas (Chenopodium album), daržines žliūges (Stellaria media), vijoklinius pelėvirkščius (Fallopia convolvulus) ir daugelį kitų.

ARIANE S purškiamas pavasarį nuo krūmijimosi pradžios (BBCH 21) iki pirmojo bamblio (BBCH 31). Minimali temperatūra purškimo metu turi būti +10 – +12 °C.